قسمت بیستم (خودمونی) – ایران اومدن و مهاجرت

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت بیستم (خودمونی) – ایران اومدن و مهاجرت
Loading
/

در قسمت بیستم نوید بیشتر در مورد اومدنش به ایران و مهاجرت صحبت می کنه و بهراد که کوچولو همراهیش می کنه

صحبت ها

  1. مشکلات ورود نوید به ایران
  2. روش های مختلف مهاجرت

لینک ها

  1. https://uncutfarsi.ir/reed

قسمت بیستم (خودمونی) – ایران اومدن و مهاجرت بیشتر بخوانید »