قسمت بیست و سوم (حرفه ای) – طوفان فکری

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت بیست و سوم (حرفه ای) – طوفان فکری
/

در این قسمت نوید و بهراد در مورد امنیت استفاده ی خارجی از سرویس ها و SSO یا همون تک ورودی صحبت می کنن و یکمی طوفان فکری انجام می دن

صحبت ها:

 1. طرح مساله Third party sign-in
 2. بررسی روش های Sign-in
 3. Microsoft Single Sign-on (SSO)
 4. OpenID
 5. JWT (Json web token)
 6. JWS (JSON Web Signature)
 7. JWE (JSON Web Encryption)
 8. معمای پستچی دزد
 9. Signed JWE
 10. بررسی موارد امنیتی Authorization در معماری ماکروسرویس
 11. Hashicorp Vault
 12. Zero Trust Network
 13. هک کردن ۶ جی با کاغذ (لینک مقاله در بخش لینک ها)
 14. Distributed HTTP Caching

لینک ها:

 1. https://geektech.me/scientists-hack-into-6g-with-a-piece-of-paper-and-a-printer/

ارتباط با نوید:

 1. https://twitter.com/navid_gh
 2. https://ghahremani.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani
 4. https://github.com/ghahramani

ارتباط با بهراد:

 1. https://instagram.com/codebybehrad
 2. https://behradkazemi.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi
 4. https://github.com/behrad-kzm

با ما در ارتباط باشید
https://uncutfarsi.ir

#jwt #jwe #jws #signed_jwe #SSO #openID #third_party_sign_in #Hashicorp_vault #zero_trust_network #distributed_http_caching #6g_hack_with_paper