قسمت سوم (حرفه ای) – Microservices Architecture Design Patterns

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت سوم (حرفه ای) - Microservices Architecture Design Patterns
Loading
/
Microservices Architecture

در این قسمت به یک سری الگوهای طراحی در معماری مایکروسرویس پرداختیم

صحبت ها

 1. پترن Centralized Configuration
 2. پترن 2PC (اشتباه توضیح دادن)
 3. پترن Tracer
 4. برنامه Zipkin
 5. در مورد Service Mesh
 6. پترن Circuit Breaker
 7. پترن Discovery
 8. توضیح Pod در Kubernetes
 9. پترن Side Car
 10. پترن CQRS
 11. پترن Performance Metrics (Pull, Push) – Grafana – Prometheus
 12. در مورد eBay و لاگ

لینک

 1. https://uncutfarsi.ir/pattern-centralized-configuration
 2. https://uncutfarsi.ir/pattern-2pc
 3. https://uncutfarsi.ir/pattern-distributed-tracing
 4. https://uncutfarsi.ir/pattern-spring-distributed-tracing
 5. https://uncutfarsi.ir/pattern-service-mesh
 6. https://uncutfarsi.ir/pattern-circuit-breaker
 7. https://uncutfarsi.ir/pattern-service-discovery
 8. https://uncutfarsi.ir/k8s-pods
 9. https://uncutfarsi.ir/pattern-side-car
 10. https://uncutfarsi.ir/pattern-cqrs
 11. https://uncutfarsi.ir/grafana
 12. https://uncutfarsi.ir/prometheus

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *