قسمت بیست و هفتم (تکنولوژی) – Pop!_OS یا Ubuntu

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت بیست و هفتم (تکنولوژی) – Pop!_OS یا Ubuntu
/

این قسمت نوید و بهراد تلاش کردن که به درخواست شنوندگان مقایسه ای بین دو توزیع لینوکس یعنی Pop!_OS و Ubuntu داشته باشن که جفتشون برپایه ی سیستم Debian هستن همچنین صحبتی هم در مورد اینترنت کوانتومی و اخبار اخیر تکنولوژی داشتن که می تونه آینده ی جهان باشه

صحبت ها

 1. Pop!_OS
 2. بازی هایی که با Wine اجرا کردیم
 3. نرم افزارهای Pop!_OS
 4. مدیریت نرم افزار Pop!_OS
 5. تفاوت Pop!_OS با بقیه
 6. Flatpak
 7. Pop Shop
 8. راحتی Pop!_OS برای بازی
 9. systemd-boot
 10. معایب Pop!_OS
 11. اینترنت کوانتومی

لینک ها

 1. قسمت چهاردهم (مصاحبه کردن)
 2. قسمت نوزدهم (مصاحبه کردن)

ارتباط با نوید:

 1. https://twitter.com/navid_gh
 2. https://ghahremani.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani
 4. https://github.com/ghahramani

ارتباط با بهراد:

 1. https://instagram.com/codebybehrad
 2. https://behradkazemi.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi
 4. https://github.com/behrad-kzm

ب

ا ما در ارتباط باشید
https://uncutfarsi.ir

#pop!_os #popos #linux #ubuntu #quantum_network #internet #flatpak #uncutfarsi #wine #systemd_boot