بایگانی‌ها: Podcast

قسمت چهارم (حرفه ای) – Serverless

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت چهارم (حرفه ای) - Serverless
/

این قسمت الگوهای طراحی که از قسمت قبل مونده بود رو پایان می دیم و بهراد درمورد تکنولوژی جذاب بدون سرور صحبت می کنه

لینک ها

 1. https://serverlesscalc.com

صحبت ها

 1. اشتباهات قسمت قبل در مورد کانفیگ سرور و پترن ساگا و کامیت ۲ فازه
 2. سرورلس
 3. لمبدا فانکشن

ارتباط با نوید:

 1. https://twitter.com/navid_gh
 2. https://ghahremani.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani
 4. https://github.com/ghahramani

ارتباط با بهراد:

 1. https://instagram.com/codebybehrad
 2. https://behradkazemi.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi
 4. https://github.com/behrad-kzm

برای دسترسی به محتوای بیشتر لطفا به وب سایت https://uncutfarsi.ir سر بزنید

قسمت سوم (حرفه ای) – Microservices Architecture Design Patterns

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت سوم (حرفه ای) - Microservices Architecture Design Patterns
/
Microservices Architecture

در این قسمت به یک سری الگوهای طراحی در معماری مایکروسرویس پرداختیم

لینک

صحبت ها

 • پترن Centerilized Config
 • پترن 2PC (اشتباه توضیح دادن)
 • پترن Tracer
 • برنامه Zipkin
 • در مورد Service Mesh
 • پترن Circuit Breaker
 • پترن Discovery
 • توضیح Pod در Kubernetes
 • پترن Side Car
 • پترن CQRS
 • پترن Performance Metrics (Pull, Push) – Grafana – Prometheus
 • در مورد eBay و لاگ

ارتباط با نوید:

 1. https://twitter.com/navid_gh
 2. https://ghahremani.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani
 4. https://github.com/ghahramani

ارتباط با بهراد:

 1. https://instagram.com/codebybehrad
 2. https://behradkazemi.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi
 4. https://github.com/behrad-kzm

برای دسترسی به محتوای بیشتر لطفا به وب سایت https://uncutfarsi.ir سر بزنید

قسمت دوم (حرفه ای) – منابع یادگیری

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت دوم (حرفه ای) - منابع یادگیری/

منابع یادگیری

تو این قسمت در مورد روش های مختلف جستجو کردن در گوگل و سایت های دیگه صحبت می کنیم و همچنین صحبت های اولیه در مورد الگوهای طراحی یا همان دیزاین پترن ها می زنیم که با معرفی چندین الگو این قسمت رو به پایان می رسونیم

سایت هایی که اشاره شده است

 1. www.tutorialspoint.com
 2. w3schools.com
 3. cplusplus.com
 4. sourcemaking.com
 5. medium.com
 6. github.com
 7. youtube.com
 8. stackoverflow.com
 9. stackexchange.com
 10. typescriptlang.org

اشاراتی که در این قسمت داشتیم:

 1. چه سایتهایی رو میبینیم
 2. چطوری گوگل میکنیم
 3. “exception” -mongodb
 4. “exception” site:www.sample.com
 5. “exception” type:pdf
 6. کار روی پروژه های اوپن سورس
 7. لیست دیزاین پترهای Gang Of Four
 8. دیزاین پترن هایی که میشناسیم
 9. چرا سینگتون نه؟
 10. شی گرایی
 11. معرفی چندین دیزاین پترن
 12. Composition over inheritance
 13. SOLID
 14. Loose Coupling

ارتباط با نوید:

 1. https://twitter.com/navid_gh
 2. https://ghahremani.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani
 4. https://github.com/ghahramani

ارتباط با بهراد:

 1. https://instagram.com/codebybehrad
 2. https://behradkazemi.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi
 4. https://github.com/behrad-kzm

برای دسترسی به محتوای بیشتر لطفا به وب سایت https://uncutfarsi.ir سر بزنید

قسمت اول (حرفه ای) – Design Pattern

آنکات فارسی
آنکات فارسی
قسمت اول (حرفه ای) - Design Pattern
/

 

Design Pattern
مختصری از الگوهای طراحی

در قسمت اول مقداری با خودمون بیشتر آشنا میشین و همچنین یک صحبتی در مورد برنامه نویسی و Best Practice ها انجام می دیم و همچنین گریز کوچکی به دیزاین پترن (Design Pattern) ها می زنیم

لینک هایی که در موردشون در این قسمت صحبت کردیم

 1. http://gitter.im
 2. https://tutorialspoint.com
 3. https://sourcemaking.com
 4. https://medium.com
 5. https://typescriptlang.org
 6. https://twitter.com/starbuxman (Josh Long)
 7. https://www.amazon.co.uk/Head-First-Design-Patterns-Freeman/dp/0596007124 (HeadFirst Design Pattern)
 8. https://www.amazon.co.uk/Clean-Architecture-Craftsmans-Software-Structure/dp/0134494164 (Clean Architecture)

ارتباط با نوید:

 1. https://twitter.com/navid_gh
 2. https://ghahremani.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani
 4. https://github.com/ghahramani

ارتباط با بهراد:

 1. https://instagram.com/codebybehrad
 2. https://behradkazemi.medium.com
 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi
 4. https://github.com/behrad-kzm

برای دسترسی به محتوای بیشتر لطفا به وب سایت https://uncutfarsi.ir سر بزنید